ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
ที่อยู่ :
 หมู่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ :
035-200252
โทรสาร :
035-200251

E-mail : samtoom4@gmail.com