ประกาศการตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการจัดจ้างรถเกรดเดอร์ , รถบด และรถบรรทุกน้ำปรับผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0