ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

0