logo

ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035-200251
โทรสาร : 035-200251
อีเมล์ : www.samtoom.go.th