เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Posted by:

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด ที่นี่

เอกสารแนบ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียด→
0

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Posted by:

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐     ดาวน์โหลด ที่นี่

รายละเอียด→
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดล่าสุด

Posted by:

โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 1-10  

       โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 1-10   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

        ปร.4 ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล  

         ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

      ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล    ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว

      ตาราง ปปช.07 001   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ...

รายละเอียด→
0
Page 1 of 2 12