การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Posted by:

อบต.สามตุ่ม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตุ่ม บูรณาการร่วมกันในการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย และเดินรณรงค์วิธีป้องกันให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อปลอดภัยจากโรค พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับค่ะ                                                                        35496551_383427558830318_5276244615920353280_n 35542724_383427565496984_4163328979329089536_n 35548114_383427642163643_2363116844782452736_n 35553376_383427422163665_482432102738952192_n 35553425_383665138806560_3218966448051322880_n 35564343_383665145473226_7737495192764153856_n 35628733_383427528830321_4178677775105785856_n 35628970_383427445496996_6534834560960561152_n 35644857_383427428830331_7852070454771580928_n 35657188_383427585496982_808766230444900352_n 35686915_383427738830300_6661640953524125696_n 35732289_384177798755294_5059277814612623360_n 35815053_384177788755295_4079563197068083200_n 35834409_383427452163662_1961925856628572160_n

0