กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสามตุ่ม , วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ , วัดโคกจุฬา

Posted by:

นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สามตุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสามตุ่ม , วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ , วัดโคกจุฬา วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

0