กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยวิธีช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 6 วิธีช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5

Posted by:

กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยวิธีช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5
6 วิธีช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5
1 ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ
2 ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
3 ตรวจเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำ
4 งดเผาขยะ งดจุดธูปเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้า
5 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
6 หมั่นทำความสะอาดบ้าน
7 งดเผาตอซังข้าว
0