กิจกรรมเพิ่มทักษะฟุตบอล

Posted by:

สภาเด็กและเยาวชนตำบลสามตุ่ม จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะฟุตบอลแบบต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ให้กับเด็กๆในตำบลสามตุ่ม โดยฝึกภาคทฤษฏีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
⚽️และฝึกปฏิบัติจริงที่สนามฟุตบอล รร.วัดสามตุ่ม
0