กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามตุ่ม

Posted by:

กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามตุ่ม ที่ศพด.วัดสามตุ่ม ในรอบสัปดาห์
ฝึกเก็บขยะตอนเช้า ฝึกนั่งสมาธิ และกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความเห็นจากผู้ปกครองด้วยนะคะ

35992735_388091281697279_2313915421721362432_n 36028633_388091285030612_7710093907006062592_n 36036515_388091335030607_5558169189807554560_n 36063097_388091258363948_1447298017613840384_n 36063212_388091251697282_5892665881384714240_n

0