กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ประชาชนในตำบล ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

S__27082760 S__27082761 S__27082762 S__27082763 S__27082764 S__27082765

0