ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดล่าสุด

Posted by:

โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 1-10  

       โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว หมู่ที่ 1-10   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

        ปร.4 ปร.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

     ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล  

         ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

      ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล    ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว

      ตาราง ปปช.07 001   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ตาราง ปปช.07 002   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ตาราง ปปช.07 003   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ตาราง ปปช.07 004   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ตาราง ปปช.07 005   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ตาราง ปปช.07 006   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ปร.5   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัว   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการเปลี่ยนแทงค์จ่ายน้ำ

      ปร.5 โครงการเปลี่ยนแทงค์จ่ายน้ำ     ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ประกาศโครงการเปลี่ยนแทงค์จ่ายน้ำ     ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการเสริมดินลงลูกรัง

      ปร.4 ปร.5 โครงการเสริมดินลงลูกรัง จากที่ทำกา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่

          ประกาศโครงการเสริมดินลงลูกรัง     ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0