คณะผู้บริหาร อบต.สามตุ่ม โดยนายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.สามตุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสามตุ่ม ร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565

Posted by:

0