17/02/2565 นางสาวธรรมสรณ์ จำปาเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่กักตัว หมู่ที่ 5 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

นางสาวธรรมสรณ์ จำปาเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม ร่วมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่กักตัว ม.5 ต.สามตุ่ม

0