นายก อบต.สามตุ่ม มอบหมายให้ รองนายก อบต.สามตุ่ม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0