นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม รองนายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเปิดโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ปีงบประมาณ 2565 ณ รพ.สต. สามตุ่ม

Posted by:

0