นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม มอบกระเช้าของขวัญให้เเก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี เนื่องในวันผู้สูงอายุเเห่งชาติ

Posted by:

0