นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม พร้อมกับพนักงาน อบต.สามตุ่ม ดำเนินการตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในตำบลสามตุ่ม

Posted by:

0