น.ส.ธารินี ชุ่มในใจ รองนายก อบต.สามตุ่ม พร้อมกับพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิทักษ์สายน้ำ จัดโดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ณ โรงเรียนวัดคู้สลอด

Posted by:

0