ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1,4,6,7 ตำบลสามตุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

0