ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการกำจัดวัชพืชในคลองสาธารณะเพื่อตักผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำคลองขนมจีน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0