ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จ บริเวณที่ดินนางรุจิรา ฉุนสนิท จากท่อระบายน้ำทิ้งเดิมถึงคลองขนมจีน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0