ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุดขยะอัดท้ายแบบยกเท มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

0