ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ (พร้อมอุด, กลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ)

Posted by:

ประกาศ

0