ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล วัดคู้สลอด บริเวณที่ดินวัดคู้สลอด หมู่ที่ 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0