ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหลังน้ำท่วม หมู่ที่ 2 ตำบลสามตุ่ม สายทางแยกบ้านนางชิด ชูศาสตร์ถึงถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0