ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมดินลงลูกรัง สายทางบ้านนางสีนวล โกมลวานิช ถึงบ้านนางนิภา มาลัยทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศ

0