ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใน (พร้อมอุด,กลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ ตำบลสามตุ่ม)

Posted by:

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง

0