ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0