ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

0