ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศ

0