ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลพร้อมรื้อถอนเครื่องกรองน้ำและแทงค์ประปาของกรมโยธาธิการเดิม และพร้อมอุดกลบบ่อ หมู่ที่ 2 (วัดโคกจุฬา) ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0