ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล วัดคู้สลอด หมู่ที่ 8 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ ม.8

0