ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายบริบูรณ์ ธูปแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ ม.9

0