ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

S__55017476ไฟล์ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง

0