ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาร 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาร 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 035-200252

445206  445213

 

555555

0