ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำฯ

Posted by:

92156

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1,4,6,7 ตำบลสามตุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)

0