ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) 1 อัตรา

Posted by:

ประกาศแม่บ้านประกาศแม่บ้าน2

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) 1 อัตรา

0