ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0