ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -10

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -10

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศใช้ราคากลาง

 

 

0