ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พ.ศ.2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พ.ศ.2565

0