ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล วัดคู้สลอด ม.8 ต.สามตุ่ม ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล วัดคู้สลอด ม.8 ต.สามตุ่ม ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0