ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายเเบบยกเท มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0