ประกาศเรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้)

Posted by:

เอกสาร 2เอกสาร

0