ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลสามตุ่ม , โครงการลงหินคลุก สายทางจากแยกคางหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลสามตุ่ม

0