ประกาศใช้ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองสาธารณะเพื่อตักผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำคลองขนมจีน หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0