ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างเเท่นฐานรองรับหอถังเหล็กทรงเเชมเปญ หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างเเท่นฐานรองรับหอถังเหล็กทรงเเชมเปญ หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม 

0