ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (โรงไม้อัด) บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

เจาะบ่อบาดาล หมู่ 3

0