ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาด 200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับถังขยะ

0