ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. Dia 1.00 ม. บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยรี หมู่ที่ 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0